Vietnamese arts

Ric Flair

Green Belt
Joined
Nov 8, 2005
Messages
142
Reaction score
1
Can you guys give a list and some info on Vietnamese arts that are not too common in the Country? Are there martial sciences in Vietnam that resemble Muay Thai or Wing Chun? What about blade and stick arts like they do in the Philippines?
 

Vovinam_Vietvodao

White Belt
Joined
Jul 10, 2006
Messages
9
Reaction score
0
Location
Dallas
1.Vovinam-Việt V繭 Đạo
2.Nam Hồng Sơn
3.Thăng Long V繭 Đạo
4.Nam Huỳnh Đạo
5.Hoa Quyền
6.L璽m Sơn Động
7.H籀a Quyền Đạo - Phakwondo
8.
Thi礙n M繫n Đạo
9.Kim K礙 V繭 Ph獺i
10.Hn B獺i Đường
11.V CỔ Truyền B穫nh Định
12.An Th獺i B穫nh Th獺i Đạo
13.T璽n Kh獺nh B Tr
14.B穫nh Định Gia
15.ViVoDo - B穫nh Định
16.T璽y Sơn
 

Xue Sheng

All weight is underside
Joined
Jan 8, 2006
Messages
33,409
Reaction score
8,238
Location
North American Tectonic Plate
http://www.answers.com/topic/list-of-martial-arts

Vietnamese Martial Arts (V繭 Thuật Việt Nam)

Viet Vo Dao/ Việt V繭 Đạo (越武道)
Vovinam
Qwan Ki Do (Quan Khi Dao)
Han Bai
Thanh Long
Binh Dinh (Tay Son) (平定)
Cuong Nhu
Kim Ke
Nguyen Trung Hoa
That Son Than Vo Dao
Tran Minh Long
Tu-Th璽n
Vo Thuat (武秫)
Vo Dao Vietnam
 
Top